Japan, Fukushima, Aizu Wakamatsu, Eyes Japan (sensor 101)
オフライン(長)

4時間前 5年前
56cpm 471cpm
0.168μSv/h 1.410μSv/h
Sensor:LND7318
Model :nGeigie 101 V2.1.5
Alarm :
Share

コメントを残す