Japan, Fukushima, Soma, Amway House (sensor 100352)
オフライン(長)

3年前 5年前
0cpm 35cpm
0.000μSv/h 0.290μSv/h
Sensor:LND712
Model :Pointcast V1.0
Alarm :150
Share

コメントを残す