Japan, Fukushima, Iwaki 1 (sensor 100332)
オンライン

2分前 3年前
16cpm 1249cpm
0.133μSv/h 10.365μSv/h
Sensor:LND712
Model :Pointcast V1.0
Alarm :150
Share

コメントを残す