Japan, Fukushima, Iwaki 1 (sensor 100331)
オンライン

2分前 3年前
42cpm 512cpm
0.126μSv/h 1.533μSv/h
Sensor:LND7318U
Model :Pointcast V1.0
Alarm :150
Share

コメントを残す