USA, CA, Los Angeles, Santa Barbara (sensor 300141)
オフライン(長)

2年前 6年前
29cpm 98cpm
0.087μSv/h 0.293μSv/h
Sensor:LND7318U
Model :Pointcast V1.0
Alarm :150
Share

コメントを残す