Japan, Fukushima, Iitate (sensor 100172)
オフライン(長)

2年前 8年前
24cpm 329cpm
0.199μSv/h 2.730μSv/h
Sensor:LND7128
Model :Pointcast V1.0
Alarm :
Share

コメントを残す