Japan, Fukushima, Okuma, Minamidai (sensor 330092)
オフライン(短)

1時間前 2年前
531cpm 742cpm
4.407μSv/h 6.158μSv/h
Sensor:lnd_7128ec
Model :SolarCastNano
Alarm :150
Share

コメントを残す