USA, CA, Los Angeles, Santa Barbara (sensor 300141)
オンライン

1時間前 4年前
38cpm 98cpm
0.114μSv/h 0.293μSv/h
Sensor:LND7318U
Model :Pointcast V1.0
Alarm :150
Share

コメントを残す