Japan, Fukushima, Koriyama (sensor 300061)
オフライン(短)

1時間前 12か月前
34cpm 247cpm
0.102μSv/h 0.740μSv/h
Sensor:lnd_7318u
Model :Pointcast V1.0
Alarm :150
Share

コメントを残す