Japan, Fukushima, Iwaki 1 (sensor 100332)
オンライン

12分前 10か月前
12cpm 1249cpm
0.100μSv/h 10.365μSv/h
Sensor:lnd_7128
Model :Pointcast V1.0
Alarm :150
Share

コメントを残す