Japan, Fukushima, Iwaki 1 (sensor 100331)
オンライン

9分前 2年前
35cpm 512cpm
0.105μSv/h 1.533μSv/h
Sensor:LND7318U
Model :Pointcast V1.0
Alarm :150
Share

コメントを残す