Japan, Tokyo Setagaya, Tamagawa, SORACOM (sensor 100181)
オンライン

5分前 3年前
55cpm 77cpm
0.165μSv/h 0.231μSv/h
Sensor:LND7318
Model :Pointcast V1.0
Alarm :
Share

コメントを残す

CAPTCHA