Japan, Chiba, Ichikawa City, JAM (sensor 100162)
オフライン(長)

1年前 3年前
13cpm 20cpm
0.108μSv/h 0.166μSv/h
Sensor:LND7128
Model :Pointcast V2.0
Alarm :150
Share

コメントを残す

CAPTCHA