Japan, Fukushima, Aizu Wakamatsu, Eyes Japan (sensor 101)
オフライン(長)

3時間前 2年前
45cpm 471cpm
0.135μSv/h 1.410μSv/h
Sensor:LND7318
Model :nGeigie 101 V2.1.5
Alarm :
Share

コメントを残す