Japan, Fukushima, Koriyama (sensor 300062)
オフライン(長)

格納されていない 格納されていない
31cpm 53cpm
0.093μSv/h 0.159μSv/h
Sensor:LND7318C
Model :Pointcast V1.0
Alarm :150
Share

コメントを残す