Japan, Fukushima, Iwaki 1 (sensor 100331)
オフライン(長)

4日前 2か月前
40cpm 369cpm
0.120μSv/h 1.105μSv/h
Sensor:lnd_7318u
Model :Pointcast V1.0
Alarm :150
Share

コメントを残す

CAPTCHA