Japan, Tokyo Setagaya, Tamagawa, SORACOM (sensor 100181)
Online

6分 ago 12か月 ago
52cpm 77cpm
0.156μSv/h 0.231μSv/h
Sensor:LND7318
Alarm:
Share

コメントを残す

CAPTCHA